DROGMOL Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Wolności 84, 42-625 Pyrzowice) realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i marketingowej”.

Celem projektu obejmującego zakup drukarki lateksowej, plotera tnącego, stołu do laminowania oraz zaginarko-krawędziarki jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19. Efektem inwestycji będzie wdrożenie innowacji produktowych (usługa druku lateksowego, ulepszone tablice wielkoformatowe), procesowej (zaawansowany proces produkcji tablic wielkoformatowych) i marketingowej (wejście na rynek reklamowy). W wyniku projektu powstanie 5 nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 1 010 269,23 PLN
Wartość dofinansowania: 698 153,53 PLN
Termin realizacji: 2020-07-01 - 2021-06-30

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

Nowa oferta wprowadzona w wyniku realizacji projektu